Tổng Quan

Thời lượng

160 giờ - 4 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Thiết kế & xây dựng ứng dụng web tương tác tập trung vào giao diện người dùng front-end (có thể thấy được) với các giao thức mã hóa tiêu chuẩn ngành.
 • Bạn sẽ có kỹ năng tiếng Anh thực tế cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Xác định cấu trúc của một trang web bằng cách sử dụng các nguyên tắc cấu trúc ngữ nghĩa của HTML5
 • Áp dụng CSS và HTML để thực hiện các kiểu bố cục trang bao grid, fluid và kỹ thuật responsive và tuỳ biến cách hiển thị cho nội dung với màu sắc, kiểu chữ và hình ảnh
 • Sử dụng Javascript để làm cho dự án web trở nên tương tác, sao cho dữ liệu đầu vào của người dùng được lưu trữ và xử lý để tạo ra nội dung được cập nhật và cá nhân hóa khi người dùng tương tác với trang
 • Viết JavaScript sử dụng những nguyên tắc cơ bản của Khoa học Máy tính, mô hình Lập trình Hướng đối tượng, các loại dữ liệu cơ bản, cấu trúc dữ liệu cơ bản và thuật toán cơ bản, để mã nguồn hiệu quả, không lỗi và phù hợp với các tiêu chuẩn và phù hợp với các tiêu chuẩn phổ biến về cú pháp và kiểu dáng, như được đo lường bằng tính năng của mã nguồn và có khả năng để vượt qua các công cụ kiểm tra mã nguồn.
 • Sử dụng các công cụ và quy trình quản lý phiên bản tiêu chuẩn trong ngành, bao gồm Git và GitHub, để code hoạt động, được định dạng đúng và để làm việc một cách hiệu quả và hòa hợp trong môi trường chuyên nghiệp.

Các chủ đề chính

Nền tảng chung

 • Thao tác và Duyệt qua Document Object Model (DOM)
 • Nhiều phương pháp thiết kế bố cục trangSử dụng kho lưu trữ GitHub và chia sẻ mã nguồn với nhóm dự án
 • HTML5 và CSS3
 • Lập trình Hướng đối tượng (OOP)
 • Giới thiệu về Cấu trúc Dữ liệu và Thuật toán

Ngôn ngữ lập trình

 • Javascript (Làm chủ JavaScript)
 • HTML
 • CSS

Môi trường và Công cụ

 • Unix và the Command Prompt
 • Git và GitHub
 • Chrome Dev Tools
 • Trình soạn thảo văn bản

Người hướng dẫn

Khoán Gịp

Khôi Trần

Chi tiết lớp học
15%

17,000,000 đ / Khóa học

14,450,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Web Front-end Development 201n2

Người hướng dẫn

Khoán Gịp, Khôi Trần

Thời gian học

160 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-15%

17,000,000 đ / Khóa học

14,450,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Web Front-end Development 201n2

Người hướng dẫn

Khoán Gịp, Khôi Trần

Thời gian học

160 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt