Tổng Quan

Thời lượng

48 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Hoàn thiện nghệ thuật phát triển game từ khái niệm đến thực hiện, thành thạo trong cơ cấu trò chơi, thiết kế cấp độ và trải nghiệm người dùng.
 • Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn đặc biệt cho ngành công nghệ và, bao gồm cả thuật ngữ kỹ thuật và ngôn ngữ giao tiếp chuyên ngành.

Mô tả chi tiết

 • Giao tiếp lưu loát và tự tin bằng tiếng Anh trong ngữ cảnh công nghệ và trò chơi.
 • Giải thích một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Công nghệ Thông tin.
 • Xác định các tính năng và ứng dụng của các thành phần máy tính và phân loại chúng (CPU, thiết bị nhập/ xuất, thiết bị lưu trữ...)
 • Thể hiện sự thành thạo về nguyên tắc thiết kế trò chơi, cơ cấu trò chơi và triển khai chúng.

Các chủ đề chính

English Competency

 • Unit 1: Working in the IT Industry
 • Unit 2: Computer systems
 • Unit 3: Websites
 • Unit 4: Databases
 • Unit 5: E-commerce
 • Unit 6: Network systems
 • Unit 7: IT support
 • Unit 8: Security and Safety

Game Development

 • Unit 1: Intro to Game Development Industry
 • Unit 2: Game outline
 • Unit 3: Platforms & Tools
 • Unit 4: Techniques & Roadmap
 • Unit 5: Knowledge & Skillset 1
 • Unit 6: Knowledge & Skillset 2
 • Unit 7: Knowledge & Skillset 3
 • Unit 8: Knowledge & Skillset 4

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Chi tiết lớp học
15%

11,294,118 đ / Khóa học

9,600,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Technology English & Game Design For Gen Z

Người hướng dẫn

Khuong Do

Thời gian học

48 Giờ

Cấp độ

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-15%

11,294,118 đ / Khóa học

9,600,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Technology English & Game Design For Gen Z

Người hướng dẫn

Khuong Do

Thời gian học

48 Giờ

Cấp độ

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt