Tổng Quan

Thời lượng

48 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

  • Phát triển bộ kỹ năng giao tiếp, đàm phán và tranh luận bằng tiếng Anh trong bối cảnh chuyên nghiệp
  • Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề một cách tinh tế bằng tiếng Anh.

Mô tả chi tiết

  • Phát triển khả năng giải quyết vấn đề, áp dụng cho nhiều công việc liên quan.
  • Sử dụng những năng lực ngôn ngữ đã học để tự tin và chính xác trong việc giải quyết các tình huống phức tạp tại nơi làm việc.
  • Có những công cụ ngôn ngữ cần thiết để tham gia vào sự hợp tác và làm việc nhóm hiệu quả trong môi trường chuyên nghiệp.
  • Thành thạo về khả năng sử dụng ngôn ngữ và khả năng giải quyết vấn đề thông qua việc áp dụng thực tế trong các tình huống.

Các chủ đề chính

English

  • Meetings (Chapters 1-6)
  • Negotiations (Chapters 7-9)
  • Socializing (Chapters 10-12)
  • Understanding native English speakers (Chapters 13-14)

Người hướng dẫn

Michael Nhật

Khương Đỗ

Chi tiết lớp học
15%

11,294,118 đ / Khóa học

9,600,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Soft Skills And English - ENG/SS&E_01

Người hướng dẫn

Michael Nhật & Khương Đỗ

Thời gian học

48 Giờ

Cấp độ

Senior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-15%

11,294,118 đ / Khóa học

9,600,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Soft Skills And English - ENG/SS&E_01

Người hướng dẫn

Michael Nhật & Khương Đỗ

Thời gian học

48 Giờ

Cấp độ

Senior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt