Tổng Quan

Thời lượng

300 giờ - 8 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nâng cao kỹ năng của bạn trong full-stack JavaScript, nắm vững cấu trúc dữ liệu và thuật toán, kỹ thuật phát triển phần mềm chuyên nghiệp và các phương pháp tốt nhất.
 • Bạn sẽ có kỹ năng tiếng Anh thực hành cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Xây dựng các ứng dụng web toàn diện và phức tạp với NodeJS phía máy chủ và các thư viện, framework hiện đại phía máy khách, bao gồm React.
 • Áp dụng kiến trúc/framework để tăng tính bảo trì, khả năng mở rộng và sự hợp tác.
 • Áp dụng những nguyên tắc cơ bản của Khoa học Máy tính khi phân tích các sự đánh đổi giữa các giải pháp khi chọn thuật toán; các nguyên tắc và thực hành lập trình JavaScript; và các định dạng byte không làm giảm hiệu suất hoặc tính năng trình duyệt Node của ứng dụng.

Các chủ đề chính

Nền tảng chung

 • Design Patterns cấu trúc
 • Design Patterns bất đồng bộ
 • Kiến trúc Máy khách/Máy chủ
 • TCP và HTTP
 • NoSQL Databases
 • RESTful API
 • Xác thực / Ủy quyền
 • Mô hình dữ liệu
 • Phát triển hướng kiểm thử
 • Phát triển hướng hành vi
 • Tính dễ đọc và bảo trì mã nguồn

Cấu trúc dữ liệu và Thuật toán

 • Danh sách liên kết
 • Ngăn xếp / Hàng đợi
 • Cây (Tree)
 • Cây tìm kiếm nhị phân
 • Thuật toán sắp xếp
 • Bảng băm (Hash Map)
 • Luyện tập hàng ngày trên bảng trắng
 • Đồ thị (Graphs)

Ngôn ngữ lập trình

 • Lập trình JavaScript phía máy chủ và phía máy khách nâng cao
 • React và các thành phần của ReactJS
 • HTML, CSS và tiền xử lý CSS (CSS Preprocessing) nâng cao.

Môi trường và Công cụ

 • Unix
 • Git và GitHub
 • Tích hợp liên tục
 • ES6
 • React và React Native

Người hướng dẫn

Khôi Trần

Khoán Gịp

Class Detail

Instructor

Khôi Trần, Khoán Gịp

Duration

300 Hours

Level

Language

English

Instructor

Khôi Trần, Khoán Gịp

Duration

300 Hours

Level

Language

English