Tổng Quan

Thời lượng

240 giờ – 6 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nhanh chóng tiếp cận các nguyên tắc cơ bản của phát triển di động, xây dựng và giới thiệu ứng dụng di động với tính năng của riêng bạn.
 • Bạn sẽ có thêm kỹ năng tiếng Anh thiết thực cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Kỹ năng React Native của bạn sẽ có ích trong việc tạo ra các ứng dụng sáng tạo và hiệu quả.
 • Bạn có thể làm việc với các thành phần Flutter và triển khai bố cục và giao diện người dùng phổ biến.
 • Bạn có thể tạo giao diện người dùng hấp dẫn, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà.

Các chủ đề chính

 • Typescript cơ bản
  • Giới thiệu Typescript
  • Kiểu dữ liệu và toán tử với Typescript
  • Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
  • Xử lý String/List và Collections trong Typescript
  • Class và Object Typescript
  • Kế thừa trong Typescript
  • Classes đặc biệt trong Typescript
  • Promise, Async/Await trong Typescript
  • Module trong Typescript
 • Debugging
 • Git
 • Cấu hình ứng dụng
 • Kiến trúc nền tảng React Native
 • Vòng đời React Native
 • Component, State, Hook
 • Nguyên tắc thiết kế bố cục
 • Thiết kế bố cục cơ bản với Component
  • Text
  • TextInput
  • Button
  • Image
  • View
  • StyleSheet
 • Đồ án cuối khoá

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Chi tiết lớp học
40%

10,000,000 đ / Khóa học

6,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ React Native Development - RN/L1-01

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-40%

10,000,000 đ / Khóa học

6,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ React Native Development - RN/L1-01

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt