Tổng Quan

Thời lượng

240 giờ – 6 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nhanh chóng tiếp cận các nguyên tắc cơ bản của phát triển di động, xây dựng và giới thiệu ứng dụng di động với tính năng của riêng bạn.
 • Bạn sẽ có thêm kỹ năng tiếng Anh thiết thực cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Kỹ năng Flutter của bạn sẽ có ích trong việc tạo ra các ứng dụng sáng tạo và hiệu quả.
 • Bạn có thể làm việc với các thành phần Flutter và triển khai bố cục và giao diện người dùng phổ biến.Bạn có thể tạo giao diện người dùng hấp dẫn, mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà.

Các chủ đề chính

Dart cơ bản

 • Giới thiệu Dart
 • Kiểu dữ liệu và toán tử trong Dart
 • Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
 • Xử lý String/List và Collections trong Dart
 • Class và Object Dart
 • Kế thừa trong Dart
 • Classes đặc biệt trong Dart
 • Future, Async/Await trong Dart

Debugging

Git

Cấu hình ứng dụng

Kiến trúc nền tảng Flutter

Vòng đời Flutter

Nguyên tắc thiết kế bố cục

Thiết kế bố cục cơ bản với Widget

 • Text
 • TextField
 • Button
 • Image
 • Container
 • Column
 • Row

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Chi tiết lớp học
40%

10,000,000 đ / Khóa học

6,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ Flutter Development - FLT/L1_02

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-40%

10,000,000 đ / Khóa học

6,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ Flutter Development - FLT/L1_02

Người hướng dẫn

Bách Bùi

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt