Tổng Quan

Thời lượng

240 giờ - 6 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nắm vững các kỹ thuật hiện đại về phát triển di động, xây dựng và giới thiệu ứng dụng di động đa chức năng của riêng bạn.
 • Bạn sẽ có những kỹ năng tiếng Anh thực tế cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Bạn có thể làm việc trên các dự án khác nhau và có được kinh nghiệm đa dạng.
 • Bạn có thể làm việc với thành phần kiến trúc Android, triển khai giao diện người dùng và hiệu ứng nâng cao.
 • Bạn có thể thực hiện các tác vụ liên quan đến dữ liệu, quyền.
 • Bạn có thể làm việc với nhiều thư viện của bên thứ 3.

Các chủ đề chính

 • Thiết kế giao diện với Jetpack Compose
  • RadioGroup
  • LazyColumn
  • LazyRow
  • Constraint Layout
  • Box with Constraint
  • Scaffold
 • Sử dụng Launched Effect, Side Effect
 • Sử dụng Navigation
 • Sử dụng Room Data
 • Sử dụng Shared Preferences
 • Sử dụng Retrofit kết nối APIs
 • Quyền truy cập
  • Camera
  • Storage (photos, media, files)
  • Calendar
  • SMS
  • Contacts
  • Phone
 • Thông báo
 • Hiệu ứng
 • Mã hóa/Giải mã
 • Viết kiểm thử đơn vị
 • Xây dựng ứng dụng

Người hướng dẫn

Phương Nguyễn

Chi tiết lớp học
46.67%

15,000,000 đ / Khóa học

8,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ Android Specialist Development - MB/L2_01

Người hướng dẫn

Phương Nguyễn

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-46.67%

15,000,000 đ / Khóa học

8,000,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

Mobile App Development/ Android Specialist Development - MB/L2_01

Người hướng dẫn

Phương Nguyễn

Thời gian học

240 Giờ

Cấp độ

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt