Tổng Quan

Thời lượng

240 giờ – 6 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nhanh chóng nắm vững cơ bản phát triển ứng dụng di động, xây dựng và trình diễn ứng dụng di động chức năng của riêng bạn.
 • Bạn có thể tạo giao diện người dùng hấp dẫn, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
 • Bạn sẽ có kỹ năng tiếng Anh thực tế cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Kỹ năng của bạn về Kotlin và Jetpack Compose sẽ có giá trị trong việc tạo các ứng dụng sáng tạo và hữu ích.
 • Bạn có thể sử dụng các thành phần giao diện phổ biến của Android.
 • Bạn có thể tạo giao diện hấp dẫn mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Các chủ đề chính

 • Kotlin cơ bản
  • Giới thiệu về Kotlin
  • Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin
  • Cấu trúc điều khiển và vòng lặp
  • Xử lý Chuỗi/Mảng và Bộ sưu tập trong Kotlin
  • Lớp và đối tượng Kotlin
  • Kế thừa trong Kotlin
  • Các lớp đặc biệt trong Kotlin
  • Xử lý tệp trong Kotlin
  • Đa luồng trong Kotlin
 • Gỡ lỗi
 • Git
 • Cấu hình ứng dụng
 • Nền tảng kiến trúc Android
 • Vòng đời của ứng dụng Android
 • Nguyên tắc thiết kế giao diện
 • Thiết kế giao diện với Jetpack Compose
  • Text
  • TextField
  • Button
  • RadioButton
  • Image
  • Box
  • Column
  • Row
 • Final App

Người hướng dẫn

Richard Nguyễn

Class Detail

Instructor

Richard Nguyen

Duration

240 Hours

Level

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Richard Nguyen

Duration

240 Hours

Level

Language

English - Tiếng Việt