Tổng Quan

Thời lượng

36 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

  • Hoàn thiện khả năng giao tiếp bằng lời và viết trong các tình huống chuyên nghiệp trong ngành IT.
  • Tích hợp khả năng giải quyết vấn đề bằng tiếng Anh trong bối cảnh chuyên nghiệp một cách hiệu quả.

Mô tả chi tiết

  • Tham gia thảo luận hiệu quả và trình bày thuyết phục về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin bằng tiếng Anh.
  • Hoàn thiện năng lực đọc hiểu yêu cầu dự án phức tạp của khách hàng bằng tiếng Anh .
  • Linh hoạt và tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để đàm phán, xử lý các tình huống trong môi trường chuyên nghiệp.

Các chủ đề chính

Meeting
Negotiation
Socializing

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Chi tiết lớp học
15%

12,705,882 đ / Khóa học

10,800,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY 3 - ENG/EFIT3/L3_01

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Thời gian học

36 Giờ

Cấp độ

Senior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-15%

12,705,882 đ / Khóa học

10,800,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY 3 - ENG/EFIT3/L3_01

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Thời gian học

36 Giờ

Cấp độ

Senior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt