Tổng Quan

Thời lượng

36 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nâng cao khả năng đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công nghệ thông tin một cách trôi chảy.
 • Nâng cao khả năng trình bày bằng tiếng Anh các thông tin liên quan đến công nghệ thông tin dựa trên khả năng phân tích và tổng hợp tài liệu liên quan đến lĩnh vực này.

Mô tả chi tiết

 • Hiểu và trình bày thông tin liên quan đến công nghệ thông tin một cách chính xác.
 • Tóm tắt và dịch các tài liệu về công nghệ thông tin một cách ngắn gọn và hiệu quả.
 • Có khả năng viết và trả lời email, cùng khả năng hiểu rõ các yêu cầu từ phía khách hàng.

Các chủ đề chính

 • Unit 1: Working in IT
 • Unit 2: IT systems
 • Unit 3: Data communication
 • Unit 4: Administration
 • Unit 5: Choice
 • Unit 6: Interactions
 • Unit 7: Development
 • Unit 8: IT solutions

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Chi tiết lớp học
15%

8,470,588 đ / Khóa học

7,200,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY 2 - ENG/EFIT2/L2_01

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Thời gian học

36 Giờ

Cấp độ

Junior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-15%

8,470,588 đ / Khóa học

7,200,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

ENGLISH FOR INFORMATION TECHNOLOGY 2 - ENG/EFIT2/L2_01

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Thời gian học

36 Giờ

Cấp độ

Junior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt