Tổng Quan

Thời lượng

36 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nắm vững các kiến thức cơ bản liên quan đến ngôn ngữ trong lĩnh vực công nghệ thông tin như máy tính, hệ điều hành, phần cứng, phần mềm, truyền dữ liệu, mạng máy tính, đa phương tiện, an toàn mạng và bảo mật dữ liệu.
 • Hiểu cách vận hành, quy định của một số phần mềm thông dụng bằng tiếng Anh

Mô tả chi tiết

 • Giải thích một số thuật ngữ cơ bản được sử dụng trong Công nghệ Thông tin.
 • Xác định các tính năng và ứng dụng của các thành phần máy tính và phân loại chúng (CPU, thiết bị nhập/ xuất, thiết bị lưu trữ...).
 • Xác định các quy định, quy trình hoạt động chung của một số phần mềm phổ biến (hệ điều hành, ứng dụng văn phòng, ứng dụng đồ họa...).

Các chủ đề chính

 • Unit 1: Working in the IT Industry
 • Unit 2: Computer systems
 • Unit 3: Websites
 • Unit 4: Databases
 • Unit 5: E-commerce
 • Unit 6: Network systems
 • Unit 7: IT support
 • Unit 8: Security and Safety

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Class Detail

Instructor

Khương Đỗ

Duration

36 Hours

Level

Fresher

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Khương Đỗ

Duration

36 Hours

Level

Fresher

Language

English - Tiếng Việt