Tổng Quan

Thời lượng

56 giờ - 14 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Mở rộng phạm vi từ vựng của người học trong các lĩnh vực phức tạp và chuyên sâu hơn.
 • Nâng cao khả năng đọc hiểu văn bản phức tạp về cả các chủ đề kinh doanh cụ thể.
 • Tăng cường kỹ năng nghe hiểu các hội thoại, độc thoại về đa dạng các chủ đề.

Mô tả chi tiết

 • Tham gia vào cuộc trò chuyện kinh doanh phức tạp một cách lưu loát, thể hiện một mức độ cao về kỹ năng giao tiếp bằng lời nói.
 • Thu thập trường từ vựng kinh doanh rộng và thành ngữ để giao tiếp chính xác và tinh tế.
 • Hiểu và phân tích các văn bản kinh doanh phức tạp, bao gồm các báo cáo, phân tích thị trường và xu hướng ngành.
 • Soạn thảo các tài liệu kinh doanh được cấu trúc tốt và thuyết phục, như đề xuất, ghi nhớ và kế hoạch kinh doanh.

Các chủ đề chính

 • Unit 1: Communication
 • Unit 2: International marketing
 • Unit 3: Building relationship
 • Unit 4: Success
 • Unit 5: Job satisfaction
 • Unit 6: Risk
 • Unit 7: E-commerce
 • Unit 8: Team building
 • Unit 9: Raising finance
 • Unit 10: Customer service
 • Unit 11: Crisis management
 • Unit 12: Management styles
 • Unit 13: Takeovers and merges
 • Unit 14: The future of business

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Class Detail

Instructor

Khuong Do

Duration

56 Hours

Level

Senior

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Khuong Do

Duration

56 Hours

Level

Senior

Language

English - Tiếng Việt