Tổng Quan

Thời lượng

48 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp tự tin trong môi trường chuyên nghiệp.
 • Nâng cao vốn từ vựng về chuyên ngành kinh doanh.
 • Làm quen với kĩ năng giải quyết vấn đề, đàm phán, và thương lượng bằng tiếng Anh

Mô tả chi tiết

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, giúp bạn có thể giao tiếp hiệu quả trong các tình huống kinh doanh thông thường.
 • Mở rộng từ vựng và các cụm từ kinh doanh quan trọng để tự tin tương tác với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.
 • Thực hành trình bày những bài thuyết trình kinh doanh ngắn, từ đó nâng cao khả năng nói trước công chúng và sự tự tin.
 • Tăng cường kỹ năng viết để soạn thảo email, báo cáo và các tài liệu kinh doanh đơn giản với sự rõ ràng và chuyên nghiệp.

Các chủ đề chính

 • Unit 1: Careers
 • Unit 2: Companies
 • Unit 3: Selling
 • Unit 4: Great ideas
 • Unit 5: Stress
 • Unit 6: Entertaining
 • Unit 7: New Business
 • Unit 8: Marketing
 • Unit 9: Planning
 • Unit 10: Managing people
 • Unit 11: Conflicts
 • Unit 12: Products

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Class Detail

Instructor

Khương Đỗ

Duration

48 Hours

Level

Junior

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Khương Đỗ

Duration

48 Hours

Level

Junior

Language

English - Tiếng Việt