Tổng Quan

Thời lượng

48 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nâng cao năng lực trình bày, đàm phán, cuộc họp, và giao tiếp xã giao bằng tiếng Anh.
 • Khuyến khích người học sử dụng kinh nghiệm và quan điểm cá nhân để tương tác một cách hiệu quả.
 • Nâng cao sự linh hoạt trong sử dụng tiếng Anh trong các chủ đề đa dạng

Mô tả chi tiết

 • Phát triển kỹ năng giao tiếp nâng cao để tham gia vào các cuộc thảo luận và đàm phán trong các ngữ cảnh kinh doanh đa dạng.
 • Mở rộng từ vựng liên quan đến kinh doanh và các thuật ngữ cụ thể của ngành để giao tiếp một cách hiệu quả với sự tự tin và chính xác.
 • Cải thiện kỹ năng viết để soạn thảo email chuyên nghiệp, thư kinh doanh, đề xuất và báo cáo chính thức.
 • Phát triển kỹ năng tư duy phản biện để phân tích các tình huống kinh doanh và đưa ra quyết định thông qua việc sử dụng khả năng sử dụng tiếng Anh.

Các chủ đề chính

 • Unit 1: Brands
 • Unit 2: Travel
 • Unit 3: Change
 • Unit 4: Organisation
 • Unit 5: Advertising
 • Unit 6: Money
 • Unit 7: Culture
 • Unit 8: Human resources
 • Unit 9: International markets
 • Unit 10: Ethics
 • Unit 11: Leadership
 • Unit 12: Competition

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Chi tiết lớp học
15%

11,294,118 đ / Khóa học

9,600,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

English For Business - INTERMEDIATE - ENG/EFB/L3_01

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Thời gian học

48 Giờ

Cấp độ

Junior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

-15%

11,294,118 đ / Khóa học

9,600,000 đ

/ Khóa học
Ngày khai giảng:  01/10/2023

English For Business - INTERMEDIATE - ENG/EFB/L3_01

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Thời gian học

48 Giờ

Cấp độ

Junior

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt