Tổng Quan

Thời lượng

48 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Đặt nền tảng cho kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp trong công việc.
 • Xây dựng và mở rộng bộ từ vựng chuyên ngành kinh doanh trong giao tiếp.
 • Tạo thói quen nghe hiểu những nội dung liên quan đến lĩnh vực thương mại

Mô tả chi tiết

 • Xây dựng nền tảng vững chắc về cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho cuộc trò chuyện kinh doanh.
 • Thiết lập khả năng sử dụng và hiểu biết đơn giản về các ý tưởng và thông tin liên quan đến công việc bằng tiếng Anh.
 • Giải quyết vấn đề cơ bản trong bối cảnh kinh doanh, sử dụng kỹ năng ngôn ngữ để đối mặt với những thách thức liên quan đến công việc hằng ngày.

Các chủ đề chính

 • Unit 1: Introductions
 • Unit 2: Work and Leisure
 • Unit 3: Problems
 • Unit 4: Travel
 • Unit 5: Food and Entertaining
 • Unit 6: Buying and selling
 • Unit 7: People
 • Unit 8: Advertising
 • Unit 9: Company
 • Unit 10: Communication
 • Unit 11: Culture
 • Unit 12: Jobs

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Class Detail

Instructor

Khương Đỗ

Duration

48 Hours

Level

Fresher

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Khương Đỗ

Duration

48 Hours

Level

Fresher

Language

English - Tiếng Việt