Tổng Quan

Thời lượng

48 giờ - 12 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong sử dụng ngôn ngữ trong các bối cảnh chuyên nghiệp.
 • Hoàn thiện khả năng tranh luận, đề xuất ý kiến cá nhân trong các cuộc hội thoại trong bối cảnh thương mại

Mô tả chi tiết

 • Tham gia vào các cuộc thảo luận kinh doanh tinh tế với sự lưu loát và chuẩn xác.
 • Phân tích và hiểu các văn bản kinh doanh phức tạp một cách toàn diện, như báo cáo tài chính, các thỏa thuận pháp lý và phân tích thị trường.
 • Trình bày những buổi thuyết trình kinh doanh hấp dẫn hiệu quả và thuyết phục các đối tượng đa dạng.

Các chủ đề chính

 • Unit 1: Being international
 • Unit 2: Training
 • Unit 3: Partnerships
 • Unit 4: Energy
 • Unit 5: Employment trends
 • Unit 6: Business ethics
 • Unit 7: Finance and banking
 • Unit 8: Consultants
 • Unit 9: Strategy
 • Unit 10: Doing business online
 • Unit 11: New business
 • Unit 12: Project management

Người hướng dẫn

Khương Đỗ

Class Detail

Instructor

Khương Đỗ

Duration

48 Hours

Level

Senior

Language

English - Tiếng Việt

Instructor

Khương Đỗ

Duration

48 Hours

Level

Senior

Language

English - Tiếng Việt