Tổng Quan

Thời lượng

60 giờ - 10 tuần

Hình thức

Online

Những gì BẠN sẽ học

Tóm tắt

 • Bạn sẽ nhanh chóng nắm vững chuyên môn kiểm thử phần mềm: trang web, ứng dụng web, ứng dụng di động.
 • Bạn sẽ có những kỹ năng tiếng Anh thực tế cho công việc.

Mô tả chi tiết

 • Thực hành kiểm thử trong vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) và cách kiểm thử phần mềm phù hợp trong những tình huống cụ thể.
 • Biết cách phân tích và tạo ra các yêu cầu thử nghiệm.
 • Viết một báo cáo lỗi.
 • Cách làm việc với Hệ thống quản lý lỗi và Hệ thống quản lý trường hợp thử nghiệm.
 • Báo cáo tiến độ thử nghiệm.

Các chủ đề chính

 • Vòng đời phát triển phần mềm và thử nghiệm
 • Tổng quan về kiểm thử phần mềm
 • Yêu cầu kiểm thử
 • Phương pháp thử
 • Thiết kế trường hợp kiểm thử
 • Kỹ thuật kiểm thử
 • Làm việc với hệ thống quản lý trường hợp kiểm thử
 • Lỗi phần mềm
 • Làm việc với hệ thống quản lý lỗi
 • Báo cáo tiến độ: trạng thái
 • Giới thiệu về kiểm thử ứng dụng di động

Người hướng dẫn

Tín Nguyễn

Chi tiết lớp học

Người hướng dẫn

Tín Nguyễn

Thời gian học

60 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt

Người hướng dẫn

Tín Nguyễn

Thời gian học

60 Giờ

Cấp độ

Fresher

Ngôn ngữ

English - Tiếng Việt