CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ KIỂM HÀNG 

I. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN 

1. Phạm vi vận chuyển: 

Sản phẩm của American Code Lab là video, tài liệu khóa học trên nền tảng Moodle, nên không giới hạn về phạm vi vận chuyển. Điều kiện bắt buộc là khách hàng phải có thiết bị: máy tính, điện thoại, máy tính bảng… có kết nối internet để có thể xem được video, tài liệu. 

2. Phương thức vận chuyển: 

Khách hàng sẽ nhận được video, tài liệu khóa học ngay sau khi thanh toán thành công, khách hàng vào trang khóa học của đơn hàng đã mua để nhận và xem video, tài liệu khóa học. 

3. Chi phí vận chuyển: 

Sản phẩm là video, tài liệu nên khách hàng không phải trả chi phí vận chuyển. 

4. Thời gian giao hàng: 

Khách hàng nhận sản phẩm ngay sau khi chúng tôi xác nhận thanh toán thành công. 

5. Trách nhiệm cung cấp chứng từ: 

American Code Lab sẽ chịu trách nhiệm cung cấp các chứng từ hàng hóa cần thiết trong quá trình giao nhận nếu được yêu cầu. 

6. Hỗ trợ khách hàng: 

Chúng tôi cam kết cung cấp hỗ trợ khách hàng liên quan đến vấn đề giao nhận video, tài liệu khóa học. Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc thắc mắc nào về vận chuyển, giao nhận, họ có thể liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được giúp đỡ. 

II. CHÍNH SÁCH KIỂM HÀNG 

Khách hàng có quyền kiểm tra video, tài liệu khóa học trước khi xem, nếu nội dung video, tài liệu không giống như video, tài liệu đã giới thiệu trong thông tin sản phẩm thì khách hàng có quyền từ chối đơn hàng và yêu cầu American Code Lab trả lại tiền. Khách hàng sẽ nhận lại tiền bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng theo số tài khoản mà khách hàng cung cấp, thời gian nhận lại tiền trong vòng 03 ngày kể từ khi American Code Lab tiếp nhận yêu cầu, khách hàng không phải mất chi phí cho việc hoàn tiền này. 

Nếu video, tài liệu không giống như video, tài liệu đã giới thiệu do nguyên nhân lỗi nhập liệu của American Code Lab, ví dụ: nhập nhầm, nhập sai liên kết đường dẫn Moodle… dẫn đến video, tài liệu không hiển thị hoặc hiển thị video, tài liệu khác, thì khách hàng sẽ liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của American Code Lab để kiểm tra. Trong trường hợp American Code Lab sửa lại lỗi và video, tài liệu sau khi sửa đã đúng với video, tài liệu giới thiệu thì khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu từ chối đơn hàng.