CHÍNH SÁCH BẢO MẬT  THÔNG TIN 

Trước khi tiến hành đặt hàng hoặc sử dụng dịch vụ, bạn bắt buộc phải đồng ý với chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của American Code Lab. Để đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, vui lòng đọc kỹ và đồng ý với các chính sách bảo mật thông tin dưới đây: 

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân 

American Code Lab chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích sau đây: 

Xác nhận danh tính: American Code Lab có thể yêu cầu thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để xác nhận danh tính của khách hàng và đảm bảo tính chính xác trong quá trình giao dịch và cung cấp dịch vụ. 

Xử lý đơn hàng: American Code Lab thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán để xử lý đơn hàng của khách hàng và giao hàng đến đúng địa chỉ. 

Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Thông tin cá nhân được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, bao gồm hỗ trợ khách hàng, tư vấn sản phẩm và cung cấp thông tin liên quan. 

Tùy chỉnh trải nghiệm: American Code Lab có thể sử dụng thông tin cá nhân để tùy chỉnh và cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên website của American Code Lab, bao gồm cung cấp thông tin sản phẩm, ưu đãi hoặc gợi ý phù hợp. 

2. Phạm vị sử dụng thông tin 

American Code Lab cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thông tin cá nhân của khách hàng không được chia sẻ, tiết lộ hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của American Code Lab hoặc của khách hàng. 

American Code Lab duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu áp dụng. 

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin 

American Code Lab cam kết không chia sẻ, bán, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ những trường hợp sau đây: 

1. Đối tác dịch vụ: American Code Lab có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác dịch vụ hỗ trợ American Code Lab trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Tuy nhiên, các đối tác này phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và chỉ được sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích cụ thể đã được đề ra. 

2. Tuân thủ pháp luật: American Code Lab có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi được yêu cầu từ các cơ quan chức năng thực thi pháp luật nhằm tuân thủ các quy định, quy trình pháp lý, hoặc quyền của American Code Lab. 

4. Thời gian lưu trữ thông tin 

American Code Lab sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ và cần thiết để đáp ứng mục đích thu thập thông tin đã nêu. Sau khi không còn cần thiết, American Code Lab sẽ xóa hoặc làm ẩn thông tin cá nhân của khách hàng. 

5. Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân 

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ gì về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến khách hàng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc email của American Code Lab theo thông tin dưới đây: 

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN AMERICAN CODE LAB 

Địa chỉ: 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Email: contact@americancodelab.com 

6. Quản lý dữ liệu cá nhân 

Khách hàng có quyền tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên website hoặc liên hệ với American Code Lab qua thông tin liên lạc đã được cung cấp.