CATEGORY: WORKSHOP

WORKSHOP PEP TALK – NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH

Course Access: Lifetime
Course Overview

WORKSHOP PEP TALK – NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH

Nếu các bạn đang có một trong những nhu cầu dưới đây thì nhất định phải tham gia workshop lần này:


💯Đang cần sự tự tin để thuyết trình trước đám đông bằng Tiếng Anh 
💯Muốn trải nghiệm những tình huống thực tế với ngôn ngữ “quốc dân” 
💯Muốn nâng cao kỹ năng thuyết trình Tiếng Anh của bản thân 
💯Đang tìm kiếm phương pháp thuyết trình hiệu quả

Tham gia ngay workshop PEP TALK – NGHỆ THUẬT THUYẾT TRÌNH nhằm vượt khỏi mọi rào cản giúp bạn toả sáng bất chấp không gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *